Menu
Aanvraagformulier

Aanvraagformulier

Onderaan deze pagina vindt u het aanvraagformulier voor een bijdrage uit het Abersonfonds. Lees eerst onderstaand uittreksel uit de Algemene Richtlijnen voor toekenning van een bijdrage uit het fonds.Uittreksel uit de Algemene Richtlijnen

De Stichting Anna Elsabein Abersonfonds verstrekt bijdragen en renteloze leningen. In het algemeen worden aanvragen, ter beoordeling van het stichtingsbestuur, getoetst aan de volgende criteria:

Bijdragen indien:
>   het verzoek gedaan wordt door een Warnsveldse organisatie, wiens doel in      cultureel, sociaal of maatschappelijk opzicht van belang is voor Warnsveld en/of      haar inwoners
>   er een goede financiële onderbouwing overlegd is
>   het een éénmalige bijdrage betreft om een bijzondere aktiviteit of specifiek doel      te verwezenlijken.

Renteloze leningen indien:
>   het verzoek gedaan wordt door een Warnsveldse organisatie, wiens doel in      cultureel, sociaal of maatschappelijk opzicht van belang is voor Warnsveld en/of      haar inwoners
>   de lening een doel beoogt die voor het voortbestaan van de organisatie      noodzakelijk geacht wordt
>   er een goede financiële onderbouwing overlegd is
>   de organisatie in financieel opzicht gezond is
>   in alle redelijkheid verwacht mag worden dat de lening in maximaal 10 jaar      terugbetaald kan worden
>   de lening niet zo hoog is dat aanzienlijk renteverlies voor de Stichting Anna       De gezusters Aberson      Elsabein Abersonfonds zal optreden.

Niet gehonoreerd worden verzoeken die:
>   jaarlijks terugkerende bijdragen in een exploitatietekort      betreffen
>   een organisatie zou bevoordelen t.o.v. een andere      organisatie die hetzelfde doel nastreeft
>   een bijdrage voor een voor Warnsveld te grootschalig doel      betreft
>   relatief gezien een te zware druk leggen op het jaarlijks te      verdelen bijdragenbudget.Het aanvraagformulier invullen

>  Aanvraagformulier downloaden   [invullen, printen en per post verzenden].

Het Bestuur vergadert in de maanden maart, juni, september en december. Het aanvraagformulier voor een bijdrage uit het fonds dient te zijn aangeleverd vóór:
>   1 maart
>   1 juni
>   1 september
>   1 december

Het volledig ingevulde aanvraagformulier verzenden naar:

Stichting Anna Elsabein Abersonfonds
t.a.v. secretaris
Bevrijdingslaan 18
7231 HD Warnsveld