Aanvraag

Voorwaarden aanvraag

De Stichting Abersonfonds verstrekt eenmalige bijdragen en renteloze leningen.

Aanvragen voor eenmalige bijdragen worden door het stichtingsbestuur getoetst aan de volgende criteria.

 • De aanvraag wordt gedaan door Warnsveldse organisatie wier doel in cultureel, sociaal of maatschappelijk opzicht van belang is voor Warnsveld en/of zijn inwoners
 • De aanvraag wordt financieel goed onderbouwd
 • De aanvraag betreft een eenmalige bijdrage voor een concrete activiteit of project

Aanvragen voor renteloze leningen worden door het stichtingsbestuur getoetst aan de volgende criteria.

 • De aanvraag wordt gedaan door Warnsveldse organisatie wier doel in cultureel, sociaal of maatschappelijk opzicht van belang is voor Warnsveld en/of zijn inwoners
 • De aanvraag wordt financieel goed onderbouwd
 • De aanvraag is gericht op een doel dat voor het voortbestaan van de organisatie noodzakelijk is
 • De aanvraag is niet zo hoog dat aanzienlijk renteverlies voor de stichting kan optreden
 • De organisatie is financieel gezond
 • De organisatie kan de lening in maximaal 10 jaar terugbetalen

Niet gehonoreerd worden aanvragen die:

 • jaarlijks terugkerende bijdragen in een exploitatietekort betreffen
 • een organisatie zou bevoordelen ten opzichte van een andere organisatie die hetzelfde doel nastreeft
 • een voor Warnsveld te grootschalig doel nastreven
 • relatief gezien een te zware druk leggen op het jaarlijks te verdelen bijdragebudget

Via onderstaande button kunt u online een aanvraag indienen.