Aanvraagformulier

Ondertekening

Dit formulier dient rechtsgeldig ondertekend te worden door degenen, die hiertoe bevoegd zijn (bijvoorbeeld voorzitter, secretaris, penningmeester, gevolmachtigd directeur)

Belangrijke bijlagen

Om deze aanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij het volgende document nodig:

  • Een begroting voor het project/activiteiten
  • De meest recente balans en resultatenrekening én de begroting van het lopend jaar
  • Het document blijft in het bezit van de Stichting Anna Elsabein Abersonfonds.*

    *Wanneer u een startend initiatief bent of een kleinschalige (buurt)organisatie en bovenstaande documenten niet heeft, stuurt u dan in elk geval dit aanvraagformulier toe. Mochten wij nog aanvullende informatie nodig hebben, dan nemen wij contact met u op.