Doel en doelgroep

De Stichting Abersonfonds heeft als doel om allerhande initiatieven van Warnsveldse verenigingen, stichtingen en instellingen financieel te ondersteunen. Op die manier zet de stichting zich in om de belangen van Warnsveld en zijn inwoners te behartigen. Alle verenigingen, stichtingen en instellingen op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied kunnen een aanvraag voor financiële ondersteuning bij de stichting indienen. In principe is de ondersteuning eenmalig en dient de aanvraag gekoppeld te zijn aan een concrete activiteit of project. Bij uitzondering zijn renteloze leningen mogelijk. Bij het beoordelen van aanvragen geldt een aantal criteria.