Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Abersonfonds bestaat uit:

  • Pieter van Veen (voorzitter)
  • Richard Sueters (penningmeester)
  • Cindy Kuiper (secretaris)
  • Joke Landeweerd-Braakhekke (lid)
  • Klaas Pit (lid)
  • Jan-Evert Straalman (lid)

Het bestuur vergadert vier keer per jaar: in maart, juni, september en december. Het aanvraagformulier voor een financiële ondersteuning dient daarom aangeleverd te worden voor 1 maart/1 juni/ 1 september/ 1 december.